A lecke

Írta: Eugène Ionesco
A lecke

Rendező: Balázs Zoltán
unnamed piros

Ionesco A lecke című abszurdját vizsgaelőadásként Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladype Színház alapító-vezetője állította színpadra a Színház- és Filmművészeti Egyetem három ötödéves bábszínész hallgatójával.

Az ifjú tanítvány a doktorátus letételére készül, miközben a matematikai alapműveletekkel sincsen tisztában. A gyámoltalannak tűnő tanár megrészegül saját fölényétől, szóáradatával terrorizálja tanítványát, végül már nem képes uralkodni ösztönein. 
Ionesco A leckéjében is szerepel egy Cipollához hasonló veszedelmes emberbűvölő, aki pusztán a szavak varázsával és azok metrikus használatával bénítja meg, keríti hatalmába áldozatait. Tudós professzor szerepében áltudományos halandzsával nyűgözi le az önálló gondolkodásra képtelen tanítványait, akikben kritika nélküli tisztelet él a tudományok iránt. Ionesco mesteréhez, Moliére-hez hasonlóan a szellemi szabadság legveszedelmesebb ellenségeinek tartja azokat, akik a valóságtól elszakadt dogmatikus rögeszméikhez ragaszkodva mindenkit lebunkóznának, aki a tapasztalatot és a józan észt követve másképp mer vélekedni. A lecke professzora látszólag a légynek sem tudna ártani, roskatag, félénk kis tudós. Ám a lecke folyamán a tudományosság látszatával bíró közhelyeket és szemenszedett ostobaságokat hadaró professzor egyre fölényesebb, egyre magabiztosabb, egyre erőszakosabb lesz, teljesen megrészegül attól a gyönyörűségtől, hogy sikerült fölébe kerekednie tanítványának, aki egyre megbűvöltebben, egyre tehetetlenebbül hallgatja professzora "tudós" magyarázatait. A tanár végül is önkívületében egy nagy konyhakéssel leszúrja tanítványát. A paroxizmusig fokozódó lecke után a kijózanodott professzor rémülten tekint újabb, immár negyvenedik áldozatára. Szobaasszonya siet a segítségére, aki az anya szerepét is betölti mellette. A gyilkosságot politikai gyilkosságnak kell minősíteni, véli az asszony, akkor nincs miért félni. A professzor megnyugszik, jöhet a következő tanítvány, a következő áldozat. A lecke szerkezeti felépítése, az ábrázolás technikája ugyanaz, mint A kopasz énekesnőben. A rendkívül egyszerű, mindennapi jelenet, egy számtanóra, mindinkább őrült álommá válik. A humor fő eszköze itt is a szó, a dialógus, amely a szavak lenyűgöző, értelemmegrontó hatását, a szavakkal való visszaélés veszélyeit hordozza. Az értelmetlennek tetsző dialógus humora éppen abból fakad, hogy megértjük a képtelenségek valódi jelentését. S mennél nagyobb a távolság a képtelenség, abszurditás és valódi értelme közt, annál tragikusabbnak érezzük a szavakban rejlő humort.

unnamed piros

Szereplők:

Tanár: Csiby Gergely
Tanítvány: Barna Zsombor
Szobalány: Főglein Fruzsina

Osztályvezető tanárok: Csizmadia Tibor, Metzner János

Bemutató: 2017. április 29., Színház-és Filmművészeti Egyetem, Ódry Színpad

Turné:
Színművészeti Egyetemek Fesztiválja, Bulandra Színház, Bukarest, Románia – 2017