Ez az ősi szorongás

Írta: Fernando Pessoa
Ez az ősi szorongás

Rendező: Balázs Zoltán
unnamed piros

A produkcióban résztvevő művészek, kimozdulva a kőszínházi konvenciók talajáról, arra vállalkoznak, hogy még az ezredforduló előtt, Fernando Pessoa - tudathasadásos portugál költő - műveinek (versek, esszék, szabad asszociációk) tolmácsolásával a végletes emberi természet kényes egységét kutassák és bemutassák. Furcsa ellentmondás, hogy e portugál szerző személye szinte teljesen ismeretlen Magyarországon (talán csak irodalmi körökben ismert), ám az őt intenzíven foglalkoztató gondolatok, problémák nagyon is ismertek. Groteszk, cinikus filozófiája olyan alapvető emberi kérdésekre keresi a választ, melyek minden érzékeny lelket foglalkoztatnak. Úgy érezzük, hogy egyéni látásmódja és furcsa humora rendkívül közel áll a magyar közönséghez.
Az előadás magas színvonalú megvalósításának érdekében a különböző művészeti ágak képviselői fogtak össze, hogy eredeti és igaz megfogalmazásban közvetítsék az önmagát "megsokszorozni" tudó költő természetes és őszinte látásmódját.
Az előadás egyik érdekessége, hogy a játszók - hazai színpadon ritkaság - a zene, a tánc és a képzőművészet nyelvezetét is segítségül hívják, hogy F. Pessoa gondolati és érzelmi mélységeit a leghitelesebben tolmácsolják, mintegy tükröt tartva a kornak, melyben élünk. A másik különlegessége az előadásnak, hogy tizenkilenc évi távollét után, újra hazai színpadon játszik Vörös Eszter, aki a francia színjátszásban szerzett tapasztalatait hozta magával, hogy szerves része legyen egy időtlen utazásnak, melyben az ember - Fernando Pessoa -, a vég, a halál elől menekülve visszatér a kezdetekhez, hogy a gyökerekből táplálkozva újra találkozzon személyiségének másik három Én-jével, tudatával, és az egység megteremtésével legyőzze az elmúlást.
Mindannyian fontosnak tartjuk, hogy József Attila lázas zaklatottságát és Babits Mihály ijesztő nyugalmát magában egyesítő Pessoa hiteles aktualitással jelenjen meg a magyar színpadon és tükröt tartson a bennünk minduntalan jelenlévő ősi szorongásnak. Nevezzük egyszerűen "Ezredvégi Szklerózisnak". 

unnamed piros

Örök (Anya): Hegedűs Gönczy Katalin
III. Én (Víz): Presits Tamás
II. Én (Föld): Vörös Eszter
I. Én (Ég): Császár Angéla
Fernando Pessoa (Tűz): Kelemen István

Ősbemutató: 1999. november 15., Merlin Színház